Object

Title: REGESTR do Dziennika Urzędowego Woiewództwa Sandomierskiego za kwartał IV. to iest: od 5. Października do ostatniego Grudnia 1823. roku.

This page uses 'cookies'. More information