Object

Title: Regestr do Dziennika Urzędowego, Województwa Sandomierskiego za kwartał IV to jest od 3 Października do ostatniego Grudnia 1824 r.

This page uses 'cookies'. More information