Object

Title: Regestr Do Dzeinnika Urzędowego Wojewóztwa Sandomierskiego za Kwartał III. r. 1835, to jest: od Nru 27 do Nru 39, czyli od 5 Lipca do 27 Września t. r. 1835

This page uses 'cookies'. More information