Object

Title: Regestr do Dziennika Urzędowego Gubernii Sandomierskiej za Kwartał 4ty roku 1839, to jest: Od Nru 40 do Nru 52 włącznie, czyli od dnia 6 Października do dnia 29 Grudnia t. r. 1839

This page uses 'cookies'. More information