Object

Title: Regestr do Dziennika Urzędowego Gubernii Sandomierskiej za Kwartał I roku 1839, to jest: Od Nru 1 do Nru 13 włącznie, czyli od dnia 6 Stycznia do 31 Marca t. j. 1839

This page uses 'cookies'. More information