Object

Title: Dziennik Urzędowy Gubernii Sandomierskiej, 1838, Regestr do Dziennika Urzędowego Gubernii Sandomierskiej za Kwartał I roku 1838, to jest: Od Nru I do Nru 13 włącznie, czyli od dnia 1 Stycznia do ostatniego Marca 1838 roku

This page uses 'cookies'. More information