Opis projektu

Radomską Bibliotekę Cyfrową tworzy Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu. Celem projektu jest zgromadzenie wszystkich dostępnych dokumentów regionalnych, dotychczas rozproszonych, przechowywanych w wielu bibliotekach, instytucjach, ośrodkach informacji w Radomiu oraz poza Radomiem w jednym miejscu, zapewnienie osobom zainteresowanym powszechnego do nich dostępu poprzez Internet oraz ochrona cennych, starych wydawnictw, często zachowanych w złym stanie, którym bezpośrednie udostępnianie grozi całkowitym zniszczeniem.


W pierwszym etapie tworzenia RBC, oprócz dokumentów ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej, zdigitalizowano i zamieszczono na serwerze także czasopisma zgromadzone w Bibliotece Archiwum Państwowego w Radomiu.


Projekt ma charakter otwarty. Mogą do niego przystąpić, w ramach współpracy, wszystkie instytucje kultury, nauki, oświaty, ośrodki informacji zainteresowane udostępnianiem w Internecie regionaliów. Mile widziane będą też osoby prywatne, które zechcą nam wypożyczyć cenne dokumenty ze zbiorów własnych w celu wykonania ich kopii cyfrowych oraz zamieszczenia w Internecie. Będziemy wdzięczni za każdą propozycję, która wzbogaci zbiory Radomskiej Biblioteki Cyfrowej i poszerzy wiedzę o Radomiu i regionie.


Radomska Biblioteka Cyfrowa działa w oparciu o oprogramowanie dLibra opracowane przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

W 2008 roku projekt był finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Mecenat 2008, Gminy Miasta Radomia oraz Pana Czesława Kruka.


W 2009 r. uzyskano dotację na podstawie Porozumienia o Partnerskiej Współpracy pomiędzy grupą Żywiec - Browary Warka a Gminą Masta Radom. 


2011 - 2012 r. Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała środki na utworzenie Pracowni Digitalizacji w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura + Priorytet „Digitalizacja” finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 233.750 zł. Przedsięwzięcie współfinansowały Gmina Miasta Radomia przeznaczając na ten cel kwotę 97.000 zł , wkład własny biblioteki 134.400 zł.

 

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji