Object

Title: Regestr do Dziennika Urzędowego Gubernii Radomskiej za kwartał II. 1846 r. to jest: od N. 14 do N. 26 włącznie, czyli od d. 24 Marca (5 Kwiet.) do d. 16 (28) Czerw. 1846 r.

This page uses 'cookies'. More information