Object

Title: Regestr do Dziennika Urzędowego Gubernii Radomskiej za kwartał IIgi 1845 r. to jest: od N. 14 do N. 26 włącznie

This page uses 'cookies'. More information