Kolekcja

Muzeum Historii Polski w Warszawie

Z okazji 150. rocznicy powstania styczniowego Muzeum Historii Polski we współpracy z Biblioteką Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Radomską Biblioteką Cyfrową opracowało wybrane dzieła historyczne przedstawiające powstanie z punktu widzenia jego uczestników i świadków. Udostępniona kolekcja pamiętników i wspomnień zawiera m.in. dzieło zbiorowe "W czterdziestą rocznicę powstania styczniowego 1863-1903", które pozwoliło historykom odtworzyć kampanię Mariana Langiewicza, oraz "Wspomnienia z powstania i pobytu na Syberii" Henryka Samborskiego, dokumentujące dalsze losy wielu powstańców. Opracowane przez Muzeum materiały uzupełniają też kolekcję Walerego Przyborowskiego o niedostępne dotąd czterotomowe dzieło "Ostatnie chwile powstania styczniowego: na podstawie autentycznych źródeł' oraz brakujący tom "Dziejów 1863 roku". Zdigitalizowane pozycje pochodzą ze zbiorów Biblioteki Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji