Regulamin Pracowni Digitalizacji Radomskiej Biblioteki Cyfrowej


§ 1. Przepisy ogólne

 

 1. Radomska Biblioteka Cyfrowa (dalej nazywana także RBC) jako jednostka należąca do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu jest objęta jej regulaminem.
 2. Kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem są rozstrzygane w oparciu o regulamin Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu.
 3. Celem Radomskiej Biblioteki Cyfrowej jest:

a) zdigitalizowanie i udostępnienie dokumentów  w formie cyfrowej

b) ochrona i archiwizacja zbiorów poprzez ograniczenie konieczności sięgania do oryginałów.

 1. Z zasobów Radomskiej Biblioteki Cyfrowej może korzystać każdy użytkownik bez ograniczeń oraz bezpłatnie, posiadający urządzenie z podłączeniem do Internetu.

 

§ 2. Status prawny zasobów cyfrowych

 

 1. Dokumenty udostępnione w Radomskiej Bibliotece Cyfrowej należą do domeny publicznej, lub podlegają ochronie prawa autorskiego.
 2. Dokumenty należące do domeny publicznej, czyli takie do których autorskie prawa majątkowe wygasły udostępnione są do swobodnego użytku. Korzystanie z utworów tych jest nieograniczone, z zastrzeżeniem poszanowania praw autorskich osobistych ich autorów.
 3. Utwory chronione prawem autorskim udostępnione są na podstawie umowy z autorem lub posiadaczem autorskich praw majątkowych. Umowa określa treść udzielonej licencji.
 4. W przypadku, gdy do Biblioteki Cyfrowej wpłynie uzasadniony protest związany z prawem autorskim, opublikowane wcześniej dzieło zostanie natychmiast usunięte z domeny publicznej.

 

§ 3. Zasady korzystania z zasobów cyfrowych

 

 1. Każdy ma prawo do swobodnego dostępu do obiektów cyfrowych umieszczonych w Radomskiej Bibliotece Cyfrowej, jeśli nie mają one zabezpieczeń.
 2. Dokumenty mogą być wykorzystywane tylko na użytek własny, do celów naukowych,
  dydaktycznych lub edukacyjnych.
 3. Kopia dokumentu może być zgodnie z prawem:

a) wykonywana na własny użytek,

b) wykonywana dla celów naukowych i edukacyjnych bez zgody właściciela kopii cyfrowej, z powołaniem się na źródło, zacytowaniem opisu bibliograficznego i podaniem identyfikatora zasobu.

 1. Dozwolone jest kopiowanie dokumentów, o ile proces publikacji ich treści nie będzie
  nosił znamion działalności komercyjnej, a każda kopia będzie wskazywała na źródło
  pochodzenia.
 2. Zabroniona jest systematyczna i niezgodna z prawem autorskim reprodukcja,
  gromadzenie na własnych nośnikach, redystrybucja lub odsprzedaż treści zamieszczonych w RBC.
 3. RBC może cofnąć prawo do nieograniczonego korzystania z kopii cyfrowych dokumentów.

 

§ 4. Postanowienia końcowe

 

 1. Zbiory udostępniane są 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu. Może z nich korzystać każda osoba znajdująca się w dowolnym miejscu pod warunkiem, że dysponuje komputerem podłączonym do Internetu.
 2. Biblioteka zachowuje prawo, w wyjątkowych przypadkach, do niewyrażenia zgody na wykorzystanie obiektów z biblioteki cyfrowej na innych stronach WWW.
 3. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane przerwami w działaniu RBC.

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji