Object

Title: Regestr do Dziennika Urzędowego Gubernii Radomskiej za kwartał III. 1846 r. to jest: od N. 27 do N. 39 włącznie, czyli od dnia 23 Czerwca (5 Lipca) do d. 15 (27) Września t. r. 1846.

This page uses 'cookies'. More information