Object

Title: Regestr do Dziennika Urzędowego Gubernii Radomskiej za kwartał 1szy 1845 r. to jest: od N. 1 do N. 13 włącznie

This page uses 'cookies'. More information