Kolekcja

Radomskie Towarzystwo Naukowe

Radomskie Towarzystwo Naukowe jest stowarzyszeniem, którego celem jest inspirowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych, w szczególności dotyczących ziemi radomskiej oraz popularyzacja ich wyników.Działające dziś Towarzystwo kontynuuje badawcze tradycje Radomskiego Towarzystwa Naukowego założonego jeszcze w 1827 roku z inicjatywy ks. Kazimierza Kłaczyńskiego. Towarzystwo jest wydawcą licznych monografii naukowych oraz ""Biuletynu Kwartalnego RTN"" (ukazującego się od 1964 roku). Zasób kolekcji tworzą Biuletyny Radomskiego Towarzystwa Naukowego wydane w latach 1964-2003.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji