English   polski  
 
English   polski  

Statistics

Number of publications: 35860

Readers on-line: 21

Total number of users since Nov 1, 2008: 4298456

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since Nov 1, 2008

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. Czasopisma i gazety [30573]
 2. książka [3105]
 3. starodruk [501]
 4. pismo urzędowe [359]
 5. dżs [177]
 6. plan [163]
 7. fotografia [153]
 8. katalog wystawy [115]
 9. kronika [113]
 10. wystawy [73]
 11. pismo związkowe [70]
 12. dokumentacja techniczna [62]
 13. mapa [46]
 14. rękopis [44]
 15. ulotka [40]
 16. dziennik szkolny [32]
 17. mszał [29]
 18. notatka [27]
 19. jednodniówka [25]
 20. inwentarz [22]
 21. wydawnictwo okolicznościowe [21]
 22. bibliografia [20]
 23. plakat [14]
 24. list [11]
 25. inne [5]
 26. informator [5]
 27. modlitewnik [4]
 28. reprint [3]
 29. inkunabuł [3]
 30. kalendarium [2]
 31. dokumentacja [2]
 32. wiersze [1]
 33. reprodukcje [1]
 34. księga pamiątkowa [1]
 35. księga kontroli higieny szkolnej [1]
 36. katalog [1]
 37. folder [1]
 38. Przed. fotooffs. starodruku [1]
 39. Fotokopia rękopisu [1]
 40. Faksymilie starodruku [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. Czasopisma i gazety [789646]
 2. książka [223957]
 3. mapa [25548]
 4. katalog wystawy [9482]
 5. starodruk [8241]
 6. jednodniówka [3948]
 7. wystawy [2907]
 8. pismo urzędowe [2897]
 9. bibliografia [2845]
 10. fotografia [2236]
 11. kronika [2064]
 12. dżs [1634]
 13. wydawnictwo okolicznościowe [1257]
 14. pismo związkowe [744]
 15. plan [741]
 16. ulotka [715]
 17. notatka [666]
 18. rękopis [625]
 19. wiersze [615]
 20. mszał [482]
 21. kalendarium [482]
 22. dziennik szkolny [470]
 23. dokumentacja techniczna [406]
 24. katalog [349]
 25. plakat [320]
 26. list [168]
 27. informator [156]
 28. inwentarz [152]
 29. modlitewnik [130]
 30. folder [66]
 31. reprint [64]
 32. inkunabuł [51]
 33. inne [35]
 34. dokumentacja [19]
 35. księga kontroli higieny szkolnej [18]
 36. księga pamiątkowa [13]
 37. Przed. fotooffs. starodruku [7]
 38. Fotokopia rękopisu [7]
 39. Faksymilie starodruku [5]
 40. reprodukcje [2]

More statistics...