English   polski  
 
English   polski  

Statistics

Number of publications: 37548

Readers on-line: 340

Total number of users since Nov 1, 2008: 6432127

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library

 1. Amtliches Fernsprechbuch fűr das Generalgouvernement = Urzędowa Książka Telefoniczna dla Generalnego Gubernatorstwa [8852]
 2. Widoki Radomia [4381]
 3. Amtliches Fernsprechbuch fűr das Generalgouvernement = Urzędowa Książka Telefoniczna dla Generalnego Gubernatorstwa [3503]
 4. Amtliches Fernsprechbuch fűr das Generalgouvernement = Urzędowa Książka Telefoniczna dla Generalnego Gubernatorstwa [3219]
 5. Białobrzegi, Kosjenitze, Iwangorod, Radom, Swolen, Nowo-Aleksandrija, lłza, Solec, Opole [2934]
 6. Słownik geograficzny : pochodzenie i znaczenie nazw geograficznych [2573]
 7. Dekanat iłżecki [2408]
 8. Gazeta Radomska, 1885, R. 2, nr 53 [2185]
 9. Rocznik urzędowy obejmujący spis naczelnych władz Cesarstwa oraz wszystkich władz i urzędników Królestwa Polskiego na rok 1854 [2095]
 10. Nowy informator oraz skorowidz czyli spis nieruchomości m. Radomia oraz alfabetyczny wykaz właścicieli tychże nieruchomości i właścicieli nieruchomości na przedmieściach m. położonych [1961]
 11. Dekanat radomski [1884]
 12. Kurier Radomski, 1939, R. 1, nr 5 [1610]
 13. Bodzentyn [1596]
 14. Spis szkół zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej [1552]
 15. Spis chronologiczny i alfabetyczny bitew i potyczek 1863-1864 [1544]
 16. Bojownicy kapłani za sprawę kościoła i ojczyzny w latach 1861-1915 : materiały z urzędowych świadectw władz rosyjskich, archiwów konsystorskich, zakonnych i prywatnych [1506]
 17. Opatów : [mapa] [1502]
 18. Ziemia Radomska, 1928, R. 1, nr 40 [1472]
 19. [Szydłowiec i okolice] [mapa Sztabu Generalnego] [1449]
 20. Album kościołów radomskich ze szczególnym uwzględnieniem Kościoła Garnizonowego [1448]
 21. Mały Rocznik Statystyczny R. 9 (1938) [1378]
 22. Informator m. Radomia : Rok 1933/34 [1330]
 23. Dodatek do spisu abonentów sieci telefonicznych państwowych i koncesjonowanych w Polsce na 1935 r. [1310]
 24. Kalendarz informacyjny Guberni Radomskiej na rok 1903 : na rzecz Towarzystwa Dobroczynności w Radomiu [1283]
 25. Udział księży z djecezji sandomierskiej w powstaniu styczniowym 1863 r. [1247]