English   polski  
 
English   polski  

Statistics

Number of publications: 37312

Readers on-line: 193

Total number of users since Nov 1, 2008: 5655669

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library

 1. Amtliches Fernsprechbuch fűr das Generalgouvernement = Urzędowa Książka Telefoniczna dla Generalnego Gubernatorstwa [8710]
 2. Widoki Radomia [4360]
 3. Amtliches Fernsprechbuch fűr das Generalgouvernement = Urzędowa Książka Telefoniczna dla Generalnego Gubernatorstwa [3456]
 4. Amtliches Fernsprechbuch fűr das Generalgouvernement = Urzędowa Książka Telefoniczna dla Generalnego Gubernatorstwa [3180]
 5. Białobrzegi, Kosjenitze, Iwangorod, Radom, Swolen, Nowo-Aleksandrija, lłza, Solec, Opole [2914]
 6. Słownik geograficzny : pochodzenie i znaczenie nazw geograficznych [2550]
 7. Dekanat iłżecki [2378]
 8. Gazeta Radomska, 1885, R. 2, nr 53 [2168]
 9. Rocznik urzędowy obejmujący spis naczelnych władz Cesarstwa oraz wszystkich władz i urzędników Królestwa Polskiego na rok 1854 [2044]
 10. Nowy informator oraz skorowidz czyli spis nieruchomości m. Radomia oraz alfabetyczny wykaz właścicieli tychże nieruchomości i właścicieli nieruchomości na przedmieściach m. położonych [1904]
 11. Dekanat radomski [1855]
 12. Kurier Radomski, 1939, R. 1, nr 5 [1606]
 13. Bodzentyn [1574]
 14. Spis chronologiczny i alfabetyczny bitew i potyczek 1863-1864 [1508]
 15. Opatów : [mapa] [1490]
 16. Bojownicy kapłani za sprawę kościoła i ojczyzny w latach 1861-1915 : materiały z urzędowych świadectw władz rosyjskich, archiwów konsystorskich, zakonnych i prywatnych [1477]
 17. Ziemia Radomska, 1928, R. 1, nr 40 [1456]
 18. Album kościołów radomskich ze szczególnym uwzględnieniem Kościoła Garnizonowego [1444]
 19. [Szydłowiec i okolice] [mapa Sztabu Generalnego] [1431]
 20. Spis szkół zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej [1399]
 21. Mały Rocznik Statystyczny R. 9 (1938) [1371]
 22. Informator m. Radomia : Rok 1933/34 [1295]
 23. Dodatek do spisu abonentów sieci telefonicznych państwowych i koncesjonowanych w Polsce na 1935 r. [1295]
 24. Kalendarz informacyjny Guberni Radomskiej na rok 1903 : na rzecz Towarzystwa Dobroczynności w Radomiu [1257]
 25. Udział księży z djecezji sandomierskiej w powstaniu styczniowym 1863 r. [1223]