English   polski  
 
English   polski  

Statistics

Number of publications: 36983

Readers on-line: 5

Total number of users since Nov 1, 2008: 4488220

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library

 1. Amtliches Fernsprechbuch fűr das Generalgouvernement = Urzędowa Książka Telefoniczna dla Generalnego Gubernatorstwa [8484]
 2. Widoki Radomia [4315]
 3. Amtliches Fernsprechbuch fűr das Generalgouvernement = Urzędowa Książka Telefoniczna dla Generalnego Gubernatorstwa [3387]
 4. Amtliches Fernsprechbuch fűr das Generalgouvernement = Urzędowa Książka Telefoniczna dla Generalnego Gubernatorstwa [3091]
 5. Białobrzegi, Kosjenitze, Iwangorod, Radom, Swolen, Nowo-Aleksandrija, lłza, Solec, Opole [2880]
 6. Słownik geograficzny : pochodzenie i znaczenie nazw geograficznych [2496]
 7. Dekanat iłżecki [2340]
 8. Gazeta Radomska, 1885, R. 2, nr 53 [2133]
 9. Rocznik urzędowy obejmujący spis naczelnych władz Cesarstwa oraz wszystkich władz i urzędników Królestwa Polskiego na rok 1854 [1996]
 10. Nowy informator oraz skorowidz czyli spis nieruchomości m. Radomia oraz alfabetyczny wykaz właścicieli tychże nieruchomości i właścicieli nieruchomości na przedmieściach m. położonych [1810]
 11. Dekanat radomski [1803]
 12. Kurier Radomski, 1939, R. 1, nr 5 [1603]
 13. Bodzentyn [1560]
 14. Opatów : [mapa] [1474]
 15. Spis chronologiczny i alfabetyczny bitew i potyczek 1863-1864 [1465]
 16. Bojownicy kapłani za sprawę kościoła i ojczyzny w latach 1861-1915 : materiały z urzędowych świadectw władz rosyjskich, archiwów konsystorskich, zakonnych i prywatnych [1453]
 17. Album kościołów radomskich ze szczególnym uwzględnieniem Kościoła Garnizonowego [1440]
 18. Ziemia Radomska, 1928, R. 1, nr 40 [1429]
 19. [Szydłowiec i okolice] [mapa Sztabu Generalnego] [1413]
 20. Mały Rocznik Statystyczny R. 9 (1938) [1339]
 21. Spis szkół zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej [1293]
 22. Dodatek do spisu abonentów sieci telefonicznych państwowych i koncesjonowanych w Polsce na 1935 r. [1266]
 23. Informator m. Radomia : Rok 1933/34 [1254]
 24. Kalendarz informacyjny Guberni Radomskiej na rok 1903 : na rzecz Towarzystwa Dobroczynności w Radomiu [1224]
 25. Udział księży z djecezji sandomierskiej w powstaniu styczniowym 1863 r. [1192]