English   polski  
 
English   polski  

Statistics

Number of publications: 36842

Readers on-line: 4

Total number of users since Nov 1, 2008: 4397119

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library

Page1of1473 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Amtliches Fernsprechbuch fűr das Generalgouvernement = Urzędowa Książka Telefoniczna dla Generalnego Gubernatorstwa [8443]
 2. Widoki Radomia [4295]
 3. Amtliches Fernsprechbuch fűr das Generalgouvernement = Urzędowa Książka Telefoniczna dla Generalnego Gubernatorstwa [3370]
 4. Amtliches Fernsprechbuch fűr das Generalgouvernement = Urzędowa Książka Telefoniczna dla Generalnego Gubernatorstwa [3077]
 5. Słownik geograficzny : pochodzenie i znaczenie nazw geograficznych [2502]
 6. Dekanat iłżecki [2337]
 7. Gazeta Radomska, 1885, R. 2, nr 53 [2122]
 8. Rocznik urzędowy obejmujący spis naczelnych władz Cesarstwa oraz wszystkich władz i urzędników Królestwa Polskiego na rok 1854 [1993]
 9. Dekanat radomski [1809]
 10. Nowy informator oraz skorowidz czyli spis nieruchomości m. Radomia oraz alfabetyczny wykaz właścicieli tychże nieruchomości i właścicieli nieruchomości na przedmieściach m. położonych [1807]
 11. Kurier Radomski, 1939, R. 1, nr 5 [1600]
 12. Bodzentyn [1554]
 13. Opatów : [mapa] [1471]
 14. Spis chronologiczny i alfabetyczny bitew i potyczek 1863-1864 [1467]
 15. Bojownicy kapłani za sprawę kościoła i ojczyzny w latach 1861-1915 : materiały z urzędowych świadectw władz rosyjskich, archiwów konsystorskich, zakonnych i prywatnych [1447]
 16. Album kościołów radomskich ze szczególnym uwzględnieniem Kościoła Garnizonowego [1439]
 17. Ziemia Radomska, 1928, R. 1, nr 40 [1421]
 18. [Szydłowiec i okolice] [mapa Sztabu Generalnego] [1406]
 19. Mały Rocznik Statystyczny R. 9 (1938) [1337]
 20. Spis szkół zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej [1312]
 21. Dodatek do spisu abonentów sieci telefonicznych państwowych i koncesjonowanych w Polsce na 1935 r. [1265]
 22. Informator m. Radomia : Rok 1933/34 [1251]
 23. Kalendarz informacyjny Guberni Radomskiej na rok 1903 : na rzecz Towarzystwa Dobroczynności w Radomiu [1216]
 24. Udział księży z djecezji sandomierskiej w powstaniu styczniowym 1863 r. [1186]
 25. Pamiętnik Świętokrzyski 1930 [1111]